Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediatior. Bureau Boutens beschikt over speciaal opgeleide specialisten, die zich voortreffelijk kunnen schikken in deze rol van onafhankelijke derde partij.

Onze mediators hebben jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van conflicten in het bedrijfsleven. Van arbeidsconflicten en ziekteverzuim tot overnamekwesties, bedrijfsopvolging en samenwerkingsvraagstukken.

Voordelen mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen geschillenoplossing. Het belangrijkste op een rij:

  • Snelheid
  • Kostenbeheersing
  • Informele procedure
  • Deskundige begeleiding
  • Actieve rol van partijen
  • Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Geen onnodige beschadiging van relaties
  • Gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
  • Gezamenlijke oplossing = win-win-resultaat

Procedure mediation
Mediation is laagdrempelig en gebeurt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Daarin schuilt de grote kracht. Het is een korte informele procedure, waarin de betrokken partijen de schouders zetten onder het vinden van een oplossing. Doorgaans vergt het hele traject slechts drie tot vijf gesprekken van anderhalf tot tweeënhalf uur.

De mediator stelt de wederzijdse belangen centraal en niet de formele standpunten. Dat nodigt uit om creatief naar oplossingen te zoeken. De zakelijke afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Mediators Bureau Boutens
De Mediators van Bureau Boutens zijn aangesloten bij het NMv, de Nederlandse mediatorvereniging.