Elkaar begrijpen helpt

Speciale eendaagse training voor artsen, verpleegkundigen en management

U werkt in een omgeving waarin naast uw medische kennis, de communicatieve vaardigheden van groot belang zijn. Een gebrekkige communicatie kan leiden tot misverstanden tussen arts en verpleegkundige, in relatie met de cliënten en bij overdracht tussen medisch personeel onderling.

Steeds vaker komen medische missers in de publiciteit, waarvan de ziekenhuizen zelf aangeven dat deze te maken hebben met slechte communicatie en onderlinge samenwerking.  De training die wij u aanbieden is afgestemd op de dagelijkse praktijk binnen de gezondheidszorg.

Op basis van diverse communicatietheorieën leert u met een trainingsacteur effectief te communiceren in diverse praktijksituaties. U legt daarmee het fundament om met succes in uw werkomgeving te communiceren en samen te werken.

Studiewijze

De training beslaat één dag. Op basis van de theorie wordt direct geoefend met herkenbare praktijksituaties door een ervaren bedrijfsacteur.

Via e-learning wordt de syllabus, overige materialen en opdrachten verstrekt. Voorafgaand wordt ook het intakeformulier ingevuld door de deelnemer. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een opdracht die met de e-coach wordt behandeld. De deelnemer plant met de e-coach nog twee e-coachmomenten om de geleerde vaardigheden te borgen.

Investering

€ 395,–
per deelnemer, exclusief btw

Maximale groepsgrootte :
12 deelnemers

Vooraf kunnen we de training op maat maken op basis van uw behoeften en wensen.

Resultaat

 • U verhoogt de effectiviteit van uw communicatie
 • U bent in staat situaties en mensen beter in te schatten en te beoordelen
 • U herkent conflictsituaties tijdig zodat u deze kunt voorkomen of oplossen
 • U kunt op professionele wijze feedback geven en ontvangen
 • U kent de sterkten en valkuilen van uw persoonlijke communicatiestijl
 • U heeft inzicht in uw eigen non-verbale communicatie en uitstraling
 • U kent uw persoonlijke voorkeursrol in een team

Programma

De training Elkaar begrijpen helpt

 • Het communicatieproces
 • Diverse communicatiestijlen
 • LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen)
 • Omgaan met weerstand
 • Verbale versus non-verbale communicatie
 • Roos van Leary
 • Feedback geven en ontvangen
 • Samenwerken binnen een team
 • Praktijksimulaties met trainersacteur
 • Invullen van persoonlijk actieplan via e-learning

De e-coaching

 • Intakeformulier
 • Persoonlijk actieplan
 • Syllabus
 • Opdrachten
 • Borging van geleerde vaardigheden

Hieronder kunt u uzelf inschrijven, we nemen dan vrijblijvend contact met u op om de daadwerkelijke training door te nemen.

Naam *

Instelling / Bedrijf

Functie

Telefoonnummer

Email *

Wanneer bent u bereikbaar

Opmerkingen