Consultancy

De consultants van Bureau Boutens denken graag met u mee. Door rechtstreeks ervaren consultants in te zetten kunnen oplossingen geboden worden voor onder andere:

Uitvoeren veranderingstrajecten
Samen met directie visie, missie, strategie ontwikkelen
Herstructurering interne organisatie
Instroom en uitstroom personeel
Functioneren en beoordeling medewerkers
Arbeidsvoorwaarden
Personeelskwesties in het algemeen

Bureau Boutens brengt kennis over op uw organisatie en leert u gaandeweg om zelf verbeteringen tot stand te zetten. U wordt niet alleen verteld wat u moet doen, maar ook geholpen met de implementatie ervan. De hands-on aanpak is dan ook de kracht van de consultants van Bureau Boutens.

De inbreng van de consultancy wordt geleidelijk aan afgenomenzodat uw zelfstandigheid weer toeneemt. Centraal staat dat de doelstelling van de opdrachtgever wordt gerealiseerd.

Werkwijze consultancy

Bureau Boutens zorgt voor professionele en klantgerichte oplossingen. Onze consultants gaan doelgericht te werk in korte lijnen. Zij hebben oog voor de situatie, de regels en de processen, maar ook voor de verschillende partijen en hun belangen. Wij zijn daarbij persoonlijk betrokken, zowel met de opdrachtgevers als met haar werknemers.

Door een professionele voorbereiding en uitvoering kunnen veel onnodige kosten en onrust worden voorkomen. Daarom werkt Bureau Boutens met een vier fasen aanpak:

  • Consultants beginnen met een inventarisatie; een beeldvorming van de situatie
  • Daarna wordt een oordeel gevormd gepresenteerd in een concreet plan
  • Vervolgens zal het management of de directie een definitief besluit moeten nemen ten aanzien van de te nemen maatregelen
  • Uiteindelijk zal de consultant meehelpen met de implementatie of de uitvoering van het plan

Consultants Bureau Boutens

De consultants van Bureau Boutens hebben ruime ervaring in het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van reorganisaties. Daarbij hebben zij zowel strategisch op directieniveau als operationeel uitvoerend geopereerd.