Coaching

Door coaching kunnen medewerkers zich in hun functie ontwikkelen en zodoende groeit ook het bedrijf of de organisatie zelf mee. De trajecten zijn weliswaar individueel gericht, maar het effect ervan overstijgt vrijwel altijd de groep of het individu.

Mensen weten door coachtrajecten van Bureau Boutens uitdagingen te vinden in hun werk en verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Opdrachtgevers en deelnemers geven te kennen dat hierdoor op alle niveaus in de organisatie vernieuwing en verbetering plaatsvindt.

Coaching op maat
Ieder coaching traject is maatwerk. Via coaching kunnen handvatten worden aangereikt om beter te functioneren. Een medewerker wordt begeleid in zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarbij wordt rekening gehouden met zijn werk- en privéomstandigheden.

Véronique Boutens is gecertificeerd Registercoach ® en geregistreerd bij het NOBCO (de Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Haar specialisme is het coachen van directieleden en leden Raad van Bestuur.

Bureau Boutens werkt conform de Ethische Gedragscode Beroepscoaches en het Klachtenreglement van het NOBCO.

Individuele coaching 
Individuele medewerkers krijgen coaching, maar de beoogde veranderingen slaan over op het hele bedrijf. De coaching activiteiten van Bureau Boutens zijn gericht op de groei en ontwikkeling van medewerkers in relatie tot hun werk. Tevens wordt een positieve uitwerking op collega’s nagestreefd.

Team coaching
Bij team coaching wordt niet een individu, maar een team binnen uw eigen organisatie gecoacht. Er wordt gekeken naar de effectiviteit van het team als geheel. Niet alleen de individuele teamleden komen aan bod, maar ook de onderlinge samenwerking, communicatie en interactie.

Door middel van team coaching worden teams ondersteund in hun ontwikkelingsproces richting een succesvoller en effectiever team. Zo ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden.

De programmastructuur van team coaching is zeer flexibel. Het aantal coaching sessies kan in overleg bepaald worden. Vaak gaan team coaching trajecten samen met individuele coaching gesprekken van de teamleden.

Coaching voor leidinggevenden
Coaching kan met name voor leidinggevenden zinvol zijn. Volgens Bureau Boutens kunnen leidinggevenden in organisaties beter sturen en beslissen als ze op alle niveaus in de organisatie meer als coach gaan functioneren.

Bij veel organisaties staat coachend leidinggeven hoog in het vaandel. Managers kunnen vaardigheden ontwikkelen om dit mogelijk te maken. Bureau Boutens kan daarbij ook aangeven hoe coachend leidinggeven in de organisatie kan worden geïmplementeerd.

Resultaten coaching
Resultaten die bereikt worden door coaching:

  • Grotere inzetbaarheid
  • Beter kunnen omgaan met stress
  • Belemmerende gedachten en blokkades uitbannen
  • Effectievere communicatie met medewerkers en klanten
  • Meer zelfvertrouwen
  • Coaching voortraject

Bureau Boutens besteedt bij coaching veel aandacht aan het voortraject. Dat levert vaak cruciale informatie op. Neem het voorbeeld van de medewerker die beter wil leren communiceren. Eerst wordt onderzocht waarom de cliënt in kwestie daar moeite mee heeft en wat hem daarbij hindert. Daardoor wordt de kern van het probleem duidelijk.

Coaching draait uiteindelijk om zelfsturing. Bewustwording is daarbij een belangrijke factor. De cliënt moet uiteindelijk na afloop in staat zijn om zijn eigen gedrag te sturen. Waar nodig worden eerst afzonderlijke intakegesprekken gevoerd met medewerker en leidinggevende. In een gezamenlijk gesprek wordt daarna de coach vraag duidelijk geformuleerd. Klikt het niet tussen coach en medewerker dan wordt een andere coach ingezet.

Duur coaching traject
De basistrajecten van coaching zijn kort en intensief. Doorgaans gaat het om één of twee intakegesprekken en vijf gesprekken van anderhalf uur. De gestructureerde no-nonsense aanpak van Bureau Boutens zorgt ervoor dat cliënten in korte tijd een omslag kunnen maken en in staat zijn om anders te functioneren, zowel privé als zakelijk. Verlenging van de trajecten is mogelijk, als na evaluatie blijkt dat extra coaching nodig is.